top of page

Vinterplats utomhus 5x3m

  • 12 416 svenska kronor

Beskrivning av tjänsten

Inkluderar högtryckstvätt av botten, pallning och täckning med krympplast eller presenning, avtäckning. Allt material ingår. Vinterupptagningslyft tillkommer enl prislista. Sjösättning ingår efter vinterförvaring. Utomhusplats är vårt enda alternativ för segelbåtar. Motorkonservering är obligatoriskt för alla båtar utom segelbåtar med utombordare och beställs separat enl prislista. Underhållsladdning av batterier, konservering av vattensystem, (OBS! septiktank måste vara tömd) m.m beställs också separat.


bottom of page