Utomhus.png

Vinterplats

Utomhus

Inkluderar upptagning, högtryckstvätt av botten, pallning och täckning med krympplast eller pressening, avtäckning och sjösättning.

PRIS FRÅN
9556KR

Utomhus-kall.png

Vinterplats

Inomhus kallhall

Inkluderar upptagning, högtryckstvätt av botten, förvaring i rack och täckning med fiberduk, avtäckning och sjösättning.

Begränsad till båtar om ca 25 fot.

PRIS FRÅN
11619KR

isfrihamn.png

Isfri hamn

Även stora båtar

Vi erbjuder även plats i isfri hamn.

Vi har platser för stora -och

små båtar.

PRIS FRÅN
13100KR

Utomhus-varm.png

Vinterplats

Inomhus varmhall

Inkluderar torr och sjösättning. Högtryckstvätt av botten, förvaring i varmhall och täckning med fiberduk.

PRIS FRÅN
17806KR

Vinterplats vattenskoter

Inomhus varmhall

Fullservice i varmhall

Inklusive lyft, tvätt, konservering, batteri-genomgång och täckning

med fiberduk

PRIS FRÅN
6750KR

Vinterplats småbåt

Inomhus varmhall

Max 2x5m, 25hk

Inklusive lyft, tvätt, konservering, batteri-genomgång och täckning

med fiberduk

PRIS FRÅN
7850KR

Sommar och vinterplats orange.png

VINTERPLATSER PÅ INGARÖ VARV

Vi har ett antal olika alternativ rörande vinterplatser. Förfrågan eler beställning av vinterplats eller tilläggstjänster görs via mail till info@ingarovarv.se. Detta gäller oavsett om du tidigar haft vinterplats på Ingarö Varv eller inte. Villkoren som gäller anges under länken "Villkor".

Vinterplats avser/omfattar tiden 1 oktober till den 31 maj. Plats i Isfri hamn" omfattar  tiden 1 november till 15 april.

Plats för segelbåtar erbjuds bara "Utomhus" eller i "Isfri hamn".

Plats inomhus i kall hall är begränsat till motorbåtar med en maximal bredd av 2,9 meter. Även höjden på båten och båtens bottenkonstruktion kan vara avgörande för om vi kan erbjuda plats.

Plats utomhus:

Inkluderar torr- & sjösättning, spolning av botten samt hantering av bockar, täckning inkl. ställning och presenning. Utomhusplats är vårt enda alternativ för segelbåtar. Hyra av vagga/bockar tillkommer.

 

Motorkonservering, batterivård, tömning av septi och vattentankar samt vv-beredare kan beställas som tilläggstjänster, se nedan.

 

Plats inomhus (kall hall):

Inkluderar torr- & sjösättning, spolning av botten, utvändig tvätt av skrov & överbyggnad, hyra och hantering av vagn och pallning, kontroll/underhållsladdning av batterier samt täckning med dammduk.

OBS! Vid inomhusförvaring utförs och tilläggsdebiteras motorkonservering, tömning av septi och vattentankar samt vv-beredare. Rörande övriga tilläggstjänster, se nedan.

 

Plats inomhus (varm hall):

Inkluderar torr- och sjösättning, spolning av botten, utvändig tvätt av skrov & överbyggnad, hyra och hantering av vagn och pallning, kontroll/underhållsladdning av batterier samt täckning med dammduk.

OBS! Vid inomhusförvaring utförs och tilläggsdebiteras motorkonservering, tömning av septi och vattentankar samt vv-beredare. Rörande övriga tilläggstjänster, se nedan.

 

Plats i Isfri hamn:

Inkluderar bryggplats vid långsidesbrygga för de större båtarna och Y-boms plats för de lite mindre.
El tilläggsdebiteras enligt prislistan.

 

Tilläggstjänster:

Du kan välja att komplettera din förfrågan eller beställning med följande tjänster:
Batterivård (Kontroll av batteriernas status, underhållsladdning under vintern, påfyllning av batterivatten),
Motorkonservering (Kontroll/fyllning av glykol, genomkörning glykol, smörjning konserveringsolja, byte av drevolja),
Konservering/tömning av septi- och vattentankar samt vv-beredare,
Motorservice, (ej att förväxla med motorkonservering),
Bottenmålning,
Polering och vaxning,
Tvättning av båt,
Invändig städning.

Vårrustning och sjösättningstid:

Vad gäller sjösättningstid tillämpas olika rutiner beroende på typ, storlek på båt och placering av båten på varvsområdet under vintern.

 

Större segelbåtar som placers på den nedre bortre varvsplanen erhåller ett fast datum då båten skall vara klar för sjösättning. Detsamma gäller större motorbåtar placerade utmed strandlinjen på den nedre varvsplanen. Sjösättning av dessa båtar kommer att ske snarast möjligt efter det datum båten skall vara klar. Fördröjning kan ske beroende på omständigheter som varvet ej kan råda över såsom väderlek mm.

 

För övriga båtar utomhus, i kall hall och inomhus i varm hall gäller att du som kund minst 3 veckor innan du önskar få båten sjösatt anmäler till varvet att du önskar sjösättning av båten. Din båt kommer då placeras på vår sjösättningslista för sjösättning en specifik vecka.

 

Har du beställt service och tilläggstjänster behöver varvet minst 3 veckors leveranstid innan sjösättning. Om din båt är placerad på sådant sätt att du ej kommer åt den för egen vårrustning behöver du i god tid (minst 3 veckor innan) anmäla vilken vecka du önskar börja vårrusta båten. Varvet svarar då om det är möjligt att lyfta fram båten enligt dina önskemål.

 

Sjösättning kan bli fördröjd om varvet får svårigheter att få fram specifika reservdelar, om vädret är sådant att varvet ej kan slutföra beställda arbeten (exempelvis polering och bottenmålning som kräver viss temperatur), eller om båtens skick är sådant att oförutsedda åtgärder måste vidtagas innan sjösättning.