top of page
vinterplatser.png

Vinterplats

Utomhus

Inkluderar lyft, högtryckstvätt av botten, pallning och täckning med krympplast eller pressening och avtäckning. Sjösättning ingår efter vinterförvaring.

inomhus kallhall.png

Vinterplats

Inomhus kallhall

Begränsad till båtar om ca 25 fot.

Inkluderar lyft, högtryckstvätt av botten, förvaring i rack inomhus och täckning med fiberduk, underhållsladdning och avtäckning. Sjösättning ingår efter vinterförvaring.

inomhus varmhall.png

Vinterplats

Inomhus varmhall

Inkluderar lyft, högtryckstvätt av botten, utvändig tvätt, underhållsladdning, förvaring i varmhall och täckning med fiberduk. Sjösättning ingår efter vinterförvaring.

isfrihamn.png

Isfri hamn

Även stora båtar

Vi erbjuder även plats i isfri hamn.

Vi har platser för stora -och

små båtar.

Vattenskoterförvaring1.jpg
vattenskoter.png

Vinterplats vattenskoter
Inomhus varmhall

Fullservice i varmhall. Inklusive lyft, tvätt, konservering, underhållsladdning av batterier och täckning med fiberduk. Torrsättning & sjösättning ingår.

PRIS FRÅN 7 900KR

småbåt.png

Vinterplats småbåt
Inomhus varmhall

Max 2x5m, 25hk. Inklusive lyft, tvätt, konservering, underhållsladdning av batterier och täckning med fiberduk. Torrsättning & sjösättning ingår också.

PRIS FRÅN 8 750KR

vinterplatser.png

VINTERPLATSER PÅ INGARÖ VARV

Vi har ett antal olika alternativ rörande vinterplatser. Förfrågan eler beställning av vinterplats eller tilläggstjänster görs via mail till info@ingarovarv.se. Detta gäller oavsett om du tidigar haft vinterplats på Ingarö Varv eller inte. Villkoren som gäller anges under länken "Villkor".

Vinterplats avser/omfattar tiden 1 oktober till den 31 maj. Plats i Isfri hamn" omfattar  tiden 1 november till 15 april.

Plats för segelbåtar erbjuds "Utomhus" eller i "Isfri hamn".

Plats inomhus i kall hall är begränsat till motorbåtar med en maximal längd på 8,2 meter och en bredd av 2,9 meter. Även höjden på båten och båtens bottenkonstruktion kan vara avgörande för om vi kan erbjuda plats.

Plats utomhus:

Inkluderar spolning av botten samt hantering av bockar, täckning inkl. ställning och presenning. Utomhusplats är vårt enda alternativ för segelbåtar. Hyra av vagga/bockar tillkommer. Vinterupptagningslyft tillkommer enl prislista. Sjösättning ingår efter vinterförvaring.

 

Obligatorisk motorkonservering tillkommer enl prislista.

Batterivård, Konservering av septi- och vattentankar samt vv-beredare kan beställas som tilläggstjänster. OBS! septiktankar måste vara tömda.

 

Plats inomhus (kall hall):

Inkluderar spolning av botten, utvändig tvätt av skrov & överbyggnad, hyra och hantering av vagn och pallning, kontroll/underhållsladdning av batterier samt täckning med dammduk. Vinterupptagningslyft tillkommer enl prislista. Sjösättning ingår efter vinterförvaring.

OBS! Vid inomhusförvaring utförs och tilläggsdebiteras motorkonservering, konservering av septi- och vattentankar samt vv-beredare. (OBS! septiktankar måste vara tömda).

 

Plats inomhus (varm hall):

Inkluderar spolning av botten, utvändig tvätt av skrov & överbyggnad, hyra och hantering av vagn och pallning, kontroll/underhållsladdning av batterier samt täckning med dammduk. Vinterupptagningslyft tillkommer enl prislista. Sjösättning ingår efter vinterförvaring.

OBS! Vid inomhusförvaring utförs och tilläggsdebiteras motorkonservering, konservering av septi- och vattentankar samt vv-beredare. (OBS! septiktankar måste vara tömda).

 

Plats i Isfri hamn:

Inkluderar bryggplats vid långsidesbrygga för de större båtarna och Y-boms plats för de lite mindre.
El tilläggsdebiteras enligt prislistan.

 

Tilläggstjänster:

Du kan välja att komplettera din förfrågan eller beställning med följande tjänster:
Batterivård (Kontroll av batteriernas status, underhållsladdning under vintern, påfyllning av batterivatten).
Motorkonservering (Genomkörning glykol).
Konservering av septi- och vattentankar samt vv-beredare.
Motorservice, (ej att förväxla med motorkonservering).
Bottenmålning.
Polering och vaxning.
Tvättning av båt.
Invändig städning.

Vårrustning och sjösättningstid:

Vad gäller sjösättningstid tillämpas olika rutiner beroende på typ, storlek på båt och placering av båten på varvsområdet under vintern.

 

Större segelbåtar som placers på den nedre bortre varvsplanen erhåller ett fast datum då båten skall vara klar för sjösättning. Detsamma gäller större motorbåtar placerade utmed strandlinjen på den nedre varvsplanen. Sjösättning av dessa båtar kommer att ske snarast möjligt efter det datum båten skall vara klar. Fördröjning kan ske beroende på omständigheter som varvet ej kan råda över såsom väderlek mm.

 

För övriga båtar utomhus, i kall hall och inomhus i varm hall gäller att du som kund minst 3 veckor innan du önskar få båten sjösatt anmäler till varvet att du önskar sjösättning av båten. Din båt kommer då placeras på vår sjösättningslista för sjösättning en specifik vecka.

 

Har du beställt service och tilläggstjänster behöver varvet minst 3 veckors leveranstid innan sjösättning. Om din båt är placerad på sådant sätt att du ej kommer åt den för egen vårrustning behöver du i god tid (minst 3 veckor innan) anmäla vilken vecka du önskar börja vårrusta båten. Varvet svarar då om det är möjligt att lyfta fram båten enligt dina önskemål.

 

Sjösättning kan bli fördröjd om varvet får svårigheter att få fram specifika reservdelar, om vädret är sådant att varvet ej kan slutföra beställda arbeten (exempelvis polering och bottenmålning som kräver viss temperatur), eller om båtens skick är sådant att oförutsedda åtgärder måste vidtagas innan sjösättning.

bottom of page